Ägglossningskalender

Dina uppgifter

Ange första dagen för din senaste mens

Menstruationscycelns längd (28 dagar om inget annat anges)

Den luteala fasens längd (14 dagar om inget annat anges)

Registrera dig och logga in för fler funktioner!

Länkar

  1. Timing of sexual intercourse in relation to ovulation... (Wilcox, 1995)
  2. Mucus observations in the fertile window (Bigelow, 2004)